Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων Σύμνωνα με το Π.Δ. 407/80 για τις Ανάγκες του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να

προσληφθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία/διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων

μαθημάτων.Οι προσλήψεις θα γίνουν ανάλογα με τα σχετικά κονδύλια που θα διατεθούν στο Τμήμα και την ιεράρχιση των αναγκών διδασκαλίας του Τμήματος από τη Γ.Σ.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2008.Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

Συνημμένο αρχείο

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης