Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Επιτηρήσεις Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2011

Υπενθυμίζουμε ότι αδυναμία παρουσίασης την ημέρα της εξέτασης από τους επιτηρητές θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον διδάσκοντα εγκαίρως,

και ο επιτηρητής να φροντίσει για την αντικατάστασή του.

Συνημμένο αρχείο

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης