Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή εργαστηριακών/φροντιστηριακών ασκήσεων, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, συμβασιούχοι Διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80 καταλλήλων προσόντων, για τη διδασκαλία/διεξαγωγή εργαστηριακών ή/και φροντιστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται) και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (secretary@ece.tuc.gr) έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης