Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασία του ΠΚ με ΑΕΙ εκτός ΕΕ για την επιχορήγηση κινητικοτήτων προσωπικού και φοιτητών από το διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ (call 2022)

Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ), χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση καθώς και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση, μεταξύ του Π.Κ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα στο Γραφείο Erasmus μέχρι και την Δευτέρα 6/2/2022.

Περισσότερες πληροφορίες.
 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης