Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων ερευνητών διδασκόντων

Η Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη 12η/03-02-2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη τριών (3) Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ως ακολούθως:

Α) Δύο (2) θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική» για διδακτικό έργο που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός)».

Β) Μία (1) θέση εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική» για διδακτικό έργο που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων CMOS».

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 13/02/2023

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης