Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Ανακοινώσεις - Σελίδα 95 από 96

Ερευνητικό Έργο Marie Curie - Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP) στον Matthias Bucher

Τίτλος: COmpact MOdelling Network (COMON)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΕΕ Signal Processing Society Distinguished Lecturer 2008 στο Νίκο Σιδηρόπουλο

Πρόγραμμα διαλέξεων από διακεκριμένα μέλη σε διάφορα παραρτήματα…

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Βραβείο European Young Investigator Award (EURYI)  στην Αναστασία Αϊλαμάκη

Τίτλος: Efficient data management for scientific applications …

Διαβάστε περισσότερα

2007 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"On Downlink Beamforming with Greedy User Selection: Performance Analysis and a Simple New…

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Marie Curie International Reintegration Grant (MG-IRG) στον Γεώργιο Καρυστινό

Τίτλος: Power and Rate Efficient Modulation in UHF-SHF…

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Marie Curie International Reintegration Grant (MG-IRG) στον Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη

Τίτλος: Reinforcement Learning via Supervised Learning…

Διαβάστε περισσότερα

2005 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"Creating conversational interfaces for children"

Narayanan, S.; Potamianos, A.

IEEE…

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό βραβείο $10.000 στον Matthias Bucher

Finalist in Next Generation MOS Model Evaluation Process Competition 2005

Government Electronics…

Διαβάστε περισσότερα

2003 IEEE Transactions on Neural Networks Outstanding Paper Award

"On overfitting, generalization, and randomly expanded training sets"

Karystin…

Διαβάστε περισσότερα

Διορισμός του καθ. Σταύρου Χριστοδουλάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

2002-2005

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης