Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Ανακοινώσεις - Σελίδα 3 από 96

04/10/2022, 14:00 - 16:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού…

Διαβάστε περισσότερα

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν…

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των…

Διαβάστε περισσότερα

08/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

07/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

Το Start Your Journey της Demo S.A. προσφέρει προγράμματα Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης και προσκαλεί Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους Πανεπιστημίων των…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας των ηλεκτρονικών εγγραφών στην "Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" του…

Διαβάστε περισσότερα

06/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του Διδακτορικού Προγράμματος, η Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες να καταθέσουν…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης