Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» (πρακτική άσκηση σε βιομηχανίες, υπηρεσίες και οργανισμούς).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης στη διεύθυνση https://www.tuc.gr/index.php?id=1853  

Περισσότερες πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.career.tuc.gr/ 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης