Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Prof. Anastasia Ailamaki
Computer Science
Presently: EPFL & RAW Labs SA
https://people.epfl.ch/anastasia.ailamaki/ 

Prof. Dionysios Aliprantis
Power and Energy Systems
Presently: Purdue University
https://engineering.purdue.edu/~dionysis/ 

Dr. Nicholas Buris
Antennas & Propagation
Presently: Amazon
https://www.ieeeaps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=372 

Prof. Christos Cassandras
Systems Engineering
Presently: Boston University
https://www.bu.edu/eng/profile/christos-cassandras/ 

Dr. Georgios Dimou
FPGA, Hardware Architecture
Presently: Niobium Microsystems, Inc.
https://www.linkedin.com/in/georgios-dimou-77a6b43/ 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης