Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

26
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαστοράκη Νικολάου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

με θέμα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη της Διεπαφής Χρήστη για την Εφαρμογή  Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης σε Πανεπιστημιακό Περιβάλλον TUCMEET

Design and Development of the User Interface  for the Social Interaction Application in University Environment TUCMEET

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς
 

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια η χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Οι δυνατότητες που προσφέρουν είναι απεριόριστες και οι χρήστες τείνουν να τις αξιοποιούν όλο και περισσότερο. Η τεράστια αυτή αποδοχή των κινητών από το καταναλωτικό κοινό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία και ανάπτυξη όλο και περισσότερων εφαρμογών που έχουν ως στόχο να απλουστεύσουν και να διευκολύνουν τους ανθρώπους σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς τους. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε πανεπιστημιακό περιβάλλον, με την ονομασία TUCMEET, η οποία θα λειτουργεί αποτελεσματικά, τόσο σε πλατφόρμες τύπου Android, όσο και σε πλατφόρμες τύπου iOS, εστιάζοντας στη διεπαφή με τον τελικό χρήστη. Κίνητρο για την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής είναι η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης αυτών με ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από μία εφαρμογή φιλική και εύκολα κατανοήσιμη στον χρήστη. Το πρόβλημα που λύνει το συγκεκριμένο λογισμικό είναι η ανάγκη δημιουργίας φιλικών σχέσεων μεταξύ φοιτητών που έχουν πρόβλημα προσαρμογής στην Πολυτεχνική κοινότητα, ανεξαρτήτως έτους εισαγωγής και σχολής φοίτησης. Όσον αφορά στην ανάπτυξη της εφαρμογής, η λεπτομερής σχεδίαση και ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής TUCMEET επιτεύχθηκε από ένα σύνολο τεχνολογιών, όπως είναι η React Native, Redux και Expo. Αυτές οι τεχνολογίες επιλέχθηκαν έπειτα από έρευνα με βάση τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις της εφαρμογής. Το τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο στην εύκολη και ομαλή προσαρμογή των φοιτητών στην καθημερινότητα τους και ειδικά σε ένα περιβάλλον που έχει περάσει περίοδο πανδημίας.

Meeting ID: 95166725029
Password: 556474

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης