Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κυριακίδη Νικολάου-Λάζαρου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

με θέμα

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με υπερπυκνωτές για ηλεκτρικά οχήματα
Design optimization of energy storage system with supercapacitors for electric vehicles

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (επιβλέπων)
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος
Καθηγητής Τσουρβελούδης Νικόλαος (ΜΠΔ)


Περίληψη

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση σχεδιασμού του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με υπερπυκνωτές του ηλεκτρικού οχήματος της ομάδας TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε θεωρητική έρευνα για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των υπερπυκνωτών και μελετήθηκε η τοπολογία του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος και των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δομικών στοιχείων που την αποτελούν. Ακολούθησε η μοντελοποίηση του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος σε περιβάλλον Matlab/Simulink για τέσσερις διαφορετικούς τύπους υπερπυκνωτών και διατάξεις τους σε συστοιχίες. Υλοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί αλγόριθμοι διαχείρισης ενέργειας του ηλεκτρικού οχήματος και προσομοιώθηκε η λειτουργία του οχήματος για τρία εναλλακτικά σενάρια driving cycles. Τέλος, για την επιλογή της βέλτιστης χωρητικότητας και συνδεσμολογίας της συστοιχίας των υπερπυκνωτών, πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν ως προς το βάρος ανά μονάδα χωρητικότητας, τη διακύμανση της κατάστασης φόρτισης των υπερπυκνωτών, την συνολική κατανάλωση υδρογόνου του ηλεκτρικού οχήματος, την συνολική κατανάλωση ενέργειας της κυψέλης καυσίμου και το συνολικό κόστος του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε υπερπυκνωτές.


 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης