Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

27
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μιχαλόπουλου Ιωάννη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα27/07/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

θέμα
Βελτιστοποίηση της Ροής Ισχύος ενός Υβριδικού Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Χρήση Αναβαθμισμένου Γενετικού Αλγόριθμου
Optimal Power Flow in Hybrid Renewable Energy Systems using an Improved Genetic Algorithm

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Πετράκης Μίνως (επιβλέπων)
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος 

Περίληψη
Στη σημερινή εποχή, η συνεχής καύση των ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, έχει δημιουργήσει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα στον πλανήτη. Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη πλέον η σταδιακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για οικολογικούς αλλά και οικονομικούς λόγους. Πολλές φορές, τα συστήματα που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια, όπως τα φωτοβολταϊκά, και οι ανεμογεννήτριες που αξιοποιούν την αιολική ενέργεια, συνδυάζονται και συγκροτούν τα υβριδικά συστήματα ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα και την αποθήκευση της ενέργειας σε μπαταρίες. Τα υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για καθαρή και συνεχή ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι εύρεση της βέλτιστης εγκατάστασης ενός τέτοιου υβριδικού συστήματος με γνώμονα το μικρότερο κόστος παραγωγής ενέργειας. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε αφορά αλγορίθμους βελτιστοποίησης και συγκεκριμένα τον γενετικό αλγόριθμο. Η προκειμένη πρόταση βελτιστοποίησης δίνει βάση στην οικονομική ανάλυση και ελαχιστοποίηση του κόστους σε ένα τέτοιο μοντέλο, στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Abstract
Nowadays, the continuous burning of fossil fuels for energy production has created many environmental problems on the planet. For this reason, it is now imperative to gradually switch to renewable energy sources, in order to exploit them for ecological and economic reasons. Many times, solar-powered systems, such as photovoltaic panels, and wind-powered wind turbines, are combined together and form hybrid power systems to meet electricity needs and store energy in batteries. Hybrid power systems are a promising technology for clean and continuous development. The purpose of this dissertation is to find the optimal installation of such a hybrid system based on the lowest energy production costs. The technique used concerns optimization algorithms and specifically the genetic algorithm. This optimization proposal is based on the economic analysis and cost minimization in such a model, in the region of Thessaly.


Meeting ID: 934 400 1013
Password: 123456

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης