Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

04
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τράγκα Αλέξανδρου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα04/06/2021 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ

θέμα
Αγορά Προσωπικών Δεδομένων με χρήση Blockchain
Blockchain Support for a Personal Data Marketplace

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας
Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης

Περίληψη
Η επανάσταση της τεχνολογίας blockchain έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να διαταράξει σημαντικά τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όσον αφορά την ασφάλεια, το απόρρητο και την ανταλλαγή δεδομένων. Οι πολίτες έχουν σταματήσει να εμπιστεύονται τρίτους οργανισμούς για την αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων, λόγω των πολυάριθμων παραβιάσεων δεδομένων και των παράνομων ανταλλαγών που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Σε αυτήν τη διατριβή, προτείνουμε μια αρχιτεκτονική μεσιτείας και πλατφόρμας αγοράς για προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αγοράζουν και να πωλούν προσωπικά δεδομένα υγείας και εκπαίδευσης σε ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο. Οι κάτοχοι δεδομένων ορίζουν συγκεκριμένες πολιτικές που καθορίζουν ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα τους, πώς και για ποιο σκοπό. Οι επικυρώσεις ανταλλαγής δεδομένων αντιμετωπίζονται με smart contracts που επιβάλλουν αξιόπιστα τον έλεγχο πρόσβασης, επαληθεύοντας τους σκοπούς χρήσης των αγοραστών έναντι της πολιτικής πώλησης των δεδομένων. Η πλατφόρμα δεν αποθηκεύει τα δεδομένα, εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους χρήστες, παρέχοντάς τους αποκλειστικό έλεγχο των δεδομένων τους. Τα smart contracts διασφαλίζουν ότι η πολιτική χρήσης ενός πωλητή ελέγχει πάντα την απόφαση εξόδου συναλλαγής. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες ενθαρρύνονται να κοινοποιούν τα ιατρικά τους δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό με αξιόπιστο και νόμιμο τρόπο.

Abstract 
The revolution of blockchain technology has matured enough to substantially disrupt the healthcare sector, in terms of security, privacy, and data exchange. Citizens have ceased to trust third-party organizations for storing their personal data, due to the numerous data breaches and illegal exchanges occurring every year. In this thesis, we propose a brokerage and market platform architecture for personal data utilizing blockchain technology, giving users the ability to buy and sell personal health and educational data in a permissioned network. Data owners set specific policies determining who can have access to their data, how, and for what purpose. Data exchange validations are handled by smart contracts reliably enforcing access control by verifying buyers' purposes of usage against data policies. The platform does not store sensitive data itself, inspiring trust to users by handing them exclusive control of their data. The smart contracts ensure that a user's sharing consent is always in control of the transaction output decision. As a result, users are incentivized to share their medical data for any purpose in a reliable and legal compliant manner.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης