Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νασούλης Νικόλαος- Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα08/03/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θέμα:
Τυφλή Ανίχνευση FSK σε Συστήματα Simo
Blind FSK Detection in Simo Systems

Εξεταστική Επιτροπή:
Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός (επιβλέπων)
Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας
Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας

Περίληψη
Η ασύμφωνη (τυφλή) ανίχνευση ακολουθίας προσφέρει σημαντικά κέρδη απόδοσης σε σύγκριση με τη
συμβατική ασύμφωνη ανίχνευση ενός συμβόλου όταν το κανάλι επικοινωνίας είνα αργά μεταβαλλόμενο, με
κόστος αυξημένης (συνήθως εκθετικής στο μήκος της ακολουθίας) πολυπλοκότητας. Το 2015, η GLRT-
βέλτιστη τυφλή ανίχνευση ακολουθίας FSK σε συστήματα SISO αποδείχθηκε ότι είναι πολυωνυμικά επιλυτή
και αναπτύχθηκαν βέλτιστοι ανιχνευτές σχεδόν γραμμικής πολυπλοκότητας. Σε αυτήν την εργασία,
εξετάζουμε την πολυπλοκότητα της GLRT-βέλτιστης τυφλής ανίχνευσης ακολουθίας FSK σε συστήματα 1x2
SIMO, δηλαδή συστήματα με μία κεραία εκπομπής και δύο κεραίες λήψης. Εστιάζουμε στις περιπτώσεις της
διαμόρφωσης 2-FSK ή 3-FSK, αποδεικνύουμε ότι η GLRT-βέλτιστη τυφλή ανίχνευση ακολουθίας FSK είναι
πολυωνυμικά επιλύσιμη για αυτές τις περιπτώσεις, και παρουσιάζουμε αποτελεσματικούς αλγόριθμους
ανίχνευσης που έχουν πολυωνυμική (στο μήκος της ακολουθίας) πολυπλοκότητα. Τέλος, αναφέρουμε
μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη γενίκευση αυτών των αποτελεσμάτων για διαμόρφωση FSK υψηλότερης
τάξης.

Abstract
Noncoherent (blind) sequence detection offers significant performance gains in comparison with conventional
single-symbol noncoherent detection when the communication channel is quasi-static, at the cost of
increased (usually exponential in the sequence length) complexity. In 2015, generalized likelihood ratio test
(GLRT) optimal blind frequency-shift keying (FSK) sequence detection in single-input single-output (SISO)
systems was proven to be polynomially solvable and quasilinear-complexity optimal detectors were
developed. In this thesis, we examine the complexity of GLRT-optimal blind FSK sequence detection in 1x2
single-input multiple-output (SIMO) systems, i.e. systems with one transmit and two receive antennas. We
focus on the cases of 2-FSK or 3-FSK modulation, prove that GLRT-optimal blind FSK sequence detection is
polynomially solvable for these cases, and present efficient detection algorithms that have polynomial (in the
sequence length) complexity. Finally, we offer a few insights on generalizing these results for higher-order FSK
modulation.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης