Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

11
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χριστοφιλάκης Τρύφων - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα11/02/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

Θέμα
Βέλτιστη Διαχείριση Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων Διασυνδεδεμένων με το Ηλεκτρικό Δίκτυο
Optimal Charging Management of Plug-In Electric Vehicles

Εξεταστική Επιτροπή
Αν. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος (επιβλέπων)
Καθηγητής  Γεώργιος Σταυρακάκης
Αν. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης

Περίληψη
Η ανησυχία για το περιβάλλον ειναι παγκόσμιο φαινόμενο, η πρόβλεψη για εξάντληση των ορυκτών πόρων σε περίπου  6 δεκαετίες, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγή, η αύξηση των αέριων ρύπων αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς φιλικότερων προς το περιβάλλον. 
Η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται σε 2 δεκαετίες να ξεπεράσει  το 50% της αγοράς νέων επιβατικών οχημάτων και επομένως θα δημιουργηθεί η ανάγκη για την κατασκευή υποδομών φόρτισης ενώ θα υπάρχουν ποικίλες συνέπειες στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε ένας σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μελετήθηκαν διάφορα σενάρια όσον αφορά το ρυθμό προσέλευσης των οχημάτων με σκοπό την βέλτιστη διαστασιολόγηση του διαθέσιμου εξοπλισμού και πόρων.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου φόρτισης που ως στόχο έχει την ικανοποίηση των αναγκών φόρτισης των χρηστών των ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς να παραβιάζονται ταυτόχρονα οι τεχνικοί περιορισμοί του δικτύου και του οχήματος. Η μελέτη αυτή αφορά τις επιπτώσεις διείσδυσης των οχημάτων στο δίκτυο για δύο σενάρια φόρτισης:
1) Συμβατική Φόρτιση (Conventional Charge)
2) Ελεγχόμενη Φόρτιση (Smart Charge)
Η μοντελοποίηση της έξυπνης φόρτισης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της συνάρτησης FMINCON της MATLAB, με σκοπό την εύρεση των τοπικών ή ολικών ελάχιστων τιμών της χρονοσειράς ηλεκτρικής ενέργειας με παράλληλη ικανοποίηση του επιπέδου φόρτισης του συσσωρευτή κατά το πέρας της παραμονής του οχήματος στο σταθμό φόρτισης. Βασικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου αποτέλεσε:
1) Ελαχιστοποίηση του κόστους φόρτισης των οχημάτων σύμφωνα με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρονική στιγμή.
2) Διασφάλιση της επάρκειας φόρτισης των συσσωρευτών του εκάστοτε ηλεκτρικού οχήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Meeting ID: 985 4352 6052
Password: 660485

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης