Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

19
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Βασιλάκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα19/05/2023 15:30 - 16:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γεωργίου Βασιλάκη

με θέμα

Σύστημα Blockchain Έξυπνων Συμβάσεων για Ασφαλή Κοινή Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Υγείας

Blockchain Smart Contract System for Secure Health Data Sharing

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης (επιβλέπων)
Καθηγητής Απόστολος Δόλλας
Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης

Περίληψη

Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανασκόπηση, αποτίμηση και κριτική αξιολόγηση της προηγμένης τεχνολογικής έρευνας που διεξάγεται γύρω από την τεχνολογία blockchain και την υιοθέτησή της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα blockchain έξυπνων συμβάσεων για την ασφαλή ενορχήστρωση, ανταλλαγή και αποθήκευση δεδομένων υγείας μεταξύ εμπλεκόμενων οργανισμών και ασθενών.

Abstract 

The main objective of this study is to review, assess and critically evaluate state-of-the-art research conducted around blockchain technology and its adoption in healthcare sector. Furthermore, a blockchain smart contract system was designed and implemented to orchestrate, store, and then exchange health data transactions among all parties involved.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης