Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

10
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαυρομμάτης Στυλιανός - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα10/02/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

θέμα
Συγκριτική Αξιολόγηση Αλγορίθμων για τη Διαχείριση Ενέργειας Κτηρίων σε Πραγματικό Χρόνο
Comparative Performance Evaluation of Algorithms for Energy Management of Buildings in Real-Time

Εξεταστική Επιτροπή
Αν. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (επιβλέπων)
Καθηγητής  Γεώργιος Σταυρακάκης
Αν. Καθηγητής  Φώτιος Κανέλλος

Περίληψη
Η διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και για τη μείωση της συνολικής ενεργειακής ζήτησης. Αυτή η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση, ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση οκτώ εναλλακτικών αλγορίθμων διαχείρισης ενέργειας ενός κτηρίου σε πραγματικό χρόνο. Το κτήριο που μελετήθηκε είτε παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είτε την αγοράζει από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η ηλεκτρική ενέργεια στο κτήριο καταναλώνεται από ηλεκτρικές συσκευές και από ένα ηλεκτρικό όχημα. Το σύστημα ΑΠΕ του κτηρίου αποτελείται από μία φωτοβολταϊκή συστοιχία και μία ανεμογεννήτρια, τα οποία αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια σε ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτηρίου προσομοιώθηκε με κατάλληλο υπολογιστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε σε περιβάλλον MATLAB. Οι εναλλακτικοί αλγόριθμοι διαχείρισης ενέργειας που υλοποιήθηκαν, συγκρίνονται ως προς την ποσότητα και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται να αγοραστεί από το ηλεκτρικό δίκτυο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου, καθώς και σε σχέση με τα αποθέματα του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας που εξασφαλίζουν.

 

Meeting ID: 967 8767 2714

Password: 259569

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης