Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

22
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαρινόπουλου Δημητρίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα22/10/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δημήτριος Μαρινόπουλος

θέμα
PentAgrAm: Συνεργατική Επαυξημένη Πραγματικότητα για Σύνθεση Μουσικής
PentAgrAm: A Collaborative Augmented Reality Application For Music Composition

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά (επιβλέπουσα) 
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς 
Καθηγητής Παναγιώτης Παρθένιος (Σχολή ΑΡΧΜΗΧ)

Περίληψη
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε μια εφαρμογή συνεργατικής επαυξημένης πραγματικότητας σε κινητές πλατφόρμες για σύνθεση μουσικής. Ο κύριος στόχος αυτής της εφαρμογής είναι να επιτρέψει την εξ αποστάσεως συνεργασία χρηστών σε περιβάλλοντα επαυξημένης πραγματικότητας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να συνεργαστούν από οπουδήποτε στον κόσμο αλληλεπιδρώντας με τον ίδιο ψηφιακό χώρο για να συνθέσουν ένα μουσικό κομμάτι σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Unity3D για την ανάπτυξη τρισδιάστατων διαδραστικών εφαρμογών, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία προγραμματισμού προκειμένου να επιτευχθεί μια εμπειρία συνεργατικής επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές πλατφόρμες βασισμένη στο API του AR Foundation. Επιπλέον, προκειμένου να εφαρμοστεί μια σταθερή σύνδεση μεταξύ των διαφόρων χρηστών και να διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία τους, το Photon Unity Networking (PUN) εισήχθη και αναπτύχθηκε περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, καταφέραμε να επιτύχουμε τον απαραίτητο συγχρονισμό , σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ της θέσης των μοντέλων AR καθώς και των διεπαφών των χρηστών. Συνδυάζοντας τη μουσική σύνθεση με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας, προτείνουμε έναν καινοτόμο τρόπο δημιουργίας ενός μουσικού κομματιού, που περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον των χρηστών, το οποίο ενισχύεται ψηφιακά και αναδεικνύει τη συνεργατική πτυχή της Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Abstract
This thesis presents a mobile Collaborative Augmented Reality application for music composition. The main focus of this implementation is to enable the remote collaboration of users on an Augmented Reality environment. This thesis acts a prototype for remote collaboration. Users are able to cooperate from anywhere in the world in order to interact with a same virtual collaboration space while on different physical areas. This application was developed using the Unity3D platform for the development of 3D interactive applications, as well as, the required programming tools in order to achieve a mobile Collaborative AR experience based on the AR Foundation API.  AR features such as, plane detection, precise 3D model spawning, device tracking etc were implemented. More over, in order to implement a stable connection between the different users and to ensure a smooth collaboration, the Photon Unity Networking (PUN) was imported and further developed. As a result, we  managed to establish a much needed real-time positional synchronization between the user's AR models and interfaces. By combining music composition and collaboration through Augmented Reality, we propose an innovative way to create a music piece, that includes the physical surrounding of the users which is digitally enhanced and enables the collaborative aspect of Augmented Reality. 

Meeting ID: 960 9751 1094
Password:  992060

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης