Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών
Σεπτέμβριος 2023 - Εκδηλώσεις
Προηγούμενος μήνας | Επόμενος μήνας
05
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χρήστου Πολύζου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα05/09/2023 11:00 - 12:00
07
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Μουγγού - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/09/2023 12:00 - 13:00
07
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χρήστου Κυριάκου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/09/2023 19:00 - 20:00
12
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωάννη Γιαννάκου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα12/09/2023 12:00 - 13:00
13
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Αγορίτση - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα13/09/2023 10:00 - 11:00
13
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Λάμπρου Παντζέκου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα13/09/2023 12:00 - 13:00
13
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Εμμανουήλ Περάκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα13/09/2023 14:00 - 15:00
14
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αθανασίου Καλλιοντζή - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/09/2023 12:00 - 13:00
14
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Εμμανουήλ Λαντζουράκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/09/2023 12:00 - 13:00
14
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παναγιώτη Αναστασίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/09/2023 13:00 - 14:00
22
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Σαπουνά - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα22/09/2023 12:00 - 13:00
22
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σταύρου - Κωνσταντίνου Νίκανδρου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα22/09/2023 12:00 - 13:00
27
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μιχαήλ Θεολογίτη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα27/09/2023 11:00 - 12:00
28
Σεπ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νικολάου Παρασκάκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα28/09/2023 11:00 - 12:00
Προηγούμενος μήνας | Επόμενος μήνας
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης