Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

28
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παναγιουλάκη Στέφανου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα28/07/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

με θέμα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ V2G ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

V2G OPERATION EVALUATION OF LARGE CLUSTERS OF PLUG-IN ELECTRIC VEHICLES

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος


Περίληψη

Στόχος της εν λόγω διπλωματικής είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους καυσίμου του συστήματος και η εξομάλυνση του ημερήσιου φορτίου εκμεταλλευόμενοι την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Αναλυτικότερα, βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα συμπεριφοράς των οδηγών για τη μοντελοποίηση των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και της δυνατότητας παροχής ενέργειας πίσω στο δίκτυο, όσο αυτά παραμένουν σταθμευμένα. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται χρονοσειρές του ημερήσιου φορτίου και της ημερήσιας παραγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το σύστημα της Κρήτης, με σκοπό την προσέγγιση των επιπτώσεων που θα έχουν τα σενάρια διείσδυσης τόσο στο σύστημα, όσο και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

 Τέλος, μελετώνται τέσσερα διαφορετικά σενάρια διείσδυσης σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής στην ηλεκτροκίνηση. Οι τρόποι φόρτισης που εφαρμόζονται είναι η απλή άμεση φόρτιση και η έξυπνη φόρτιση, με τη δυνατότητα παροχής ενέργειας στο δίκτυο, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα τους.

Abstract 

The objective of this diploma thesis is to minimize the total fuel cost of the power system and smooth the daily load by taking advantage of the charging of electric vehicles. More specifically, the proposed method relies on real driver behavior data to model the charging needs of electric vehicles during the day, as well as the ability to feed energy back into the grid while they remain parked. In addition, time series of the daily load and the daily production of Renewable Energy Sources of Crete power system are used, in order to approximate the effects that the penetration scenarios will have both on the system and on the price of electricity. 

Finally, four different penetration scenarios are studied according to the efficiency of adaptation to electromobility. The charging methods applied, are simple direct charging and smart charging, with the possibility of supplying energy to the grid, so that their results can be compared.

Meeting ID: 938 5447 4609
Password: 033410

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης