Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE EREYNA

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου “Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services - CYRENE”

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στην εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 “Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services - CYRENE”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Σωτήρη Ιωαννίδη. Στην εκπόνηση του προγράμματος συμμετέχει ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ..

Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια (1/10/2020 – 30/09/2023), συνολικό προϋπολογισμό 4.992.750 € και για το Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 403.125 €. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών αλυσίδων εφοδιασμού (supply chain services). Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν παράγοντα εξέχουσας σημασίας στην σύγχρονη βιομηχανία παραγωγής αγαθών καθώς και στους τομείς του εμπορίου και των οικονομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, ο παγκόσμιος χαρακτήρας της σύγχρονης οικονομίας έχει οδηγήσει στην διασύνδεση κρίσιμων υποδομών, η διαχείριση των οποίων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το υπεύθυνο προσωπικό ασφαλείας. Σκοπός του CYRENE είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού πλαισίου πιστοποίησης του επιπέδου ασφάλειας και ανθεκτικότητας υποψήφιων αλυσίδων εφοδιασμού καθώς επίσης των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορίας (IT) και των συσκευών που υποστηρίζουν την εκάστοτε αλυσίδα εφοδιασμού. Τέλος, η προσέγγιση του προγράμματος CYRENE θα εφαρμοσθεί σε δύο πιλοτικά συστήματα. Το πρώτο σύστημα θα αφορά το λιμάνι της Βαλένθια (Ισπανία) και το δεύτερο το εργοστάσιο της FIAT στην Ιταλία. Τα πιλοτικά συστήματα θα εμπλέκουν όλα τα δυνατά μέσα μεταφοράς αντικειμένων και εμπορευμάτων και θα λειτουργούν κάτω από έναν αριθμό από διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού.

Τον συντονισμό του προγράμματος έχει η εταιρεία MAGGIOLI SPA (Ιταλία) και οι εταίροι, πλην του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, είναι τα πανεπιστήμια STOCKHOLMS UNIVERSITET (Σουηδία) και UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF SCIENCES (Σερβία) και οι ιδιωτικοί φορείς CENTRO RICERCHE FIAT SCPA (Ιταλία), FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT (Ισπανία), FOCAL POINT (Βέλγιο), PRIVANOVA SAS (Γαλλία), HYPERBOREA SRL (Ιταλία), CYBERLENS BV (Ολλανδία), ZELUS IKE (Ελλάδα), SPHYNX TECHNOLOGY SOLUTIONS AG (Ελβετία), IOTAM INTERNET OF THINGS APPLICATIONS AND MULTI LAYER DEVELOPMENT LTD (Κύπρος) και UBITECH LIMITED (Κύπρος).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης