Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Δικαιούχοι λήψης Ισοτιμίας/Αντιστοιχίας με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

Σύμφωνα με το Π.Δ. 67/2016 (ΦΕΚ 123/Α/1-7-2016), "Οι διπλωματούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπως και οι…

Διαβάστε περισσότερα

Μετονομασία μαθημάτων ΕΝΕ 301 και ΕΝΕ 401

Ανακοινώνεται ότι μετά την πρόσφατη αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ, το μάθημα ΕΝΕ 301 "Εισαγωγή στα Συστήματα…

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση μαθήματος ΕΝΕ 401 για απόφοιτους ΗΜΜΥ

Μετά από απόφαση της 2ης/27-9-2017 Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ, ανακοινώνεται ότι οι απόφοιτοι οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν…

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή στο ΤΕΕ αποφοίτων της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών που φέρουν Βεβαίωση Ισοτιμίας & Αντιστοιχίας μετά τη μετονομασία

Με βάση απόφαση της 28ης/1-8-2017 Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγγράφονται στο Μητρώο Μελών του…

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση Ισοτιμίας με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών - Σημαντική Ανακοίνωση για ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν ισοτιμία/αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο όπως προκύπτει με τη μετονομασία, αφού…

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν οι πρώτες Βεβαιώσεις Ισοτιμίας/Αντιστοιχίας αποφοίτων

Μετά τη μετονομασία της Σχολής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις Γ.Σ., ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης ισοτιμίας/αντιστοιχίας…

Διαβάστε περισσότερα

Μετονομασία μαθήματος

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα 7ου εξαμήνου "Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας" (ΕΝΕ 401), μετονομάστηκε σε "Ανάλυση Εγκαταστάσεων και Συστημάτων…

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ - Παρακολούθηση μαθήματος ΕΝΕ 401

Ενόψει έναρξης του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 (έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 19/9/2016), σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία εγγραφής των αποφοίτων στο…

Διαβάστε περισσότερα

Μετονομασία Σχολής ΗΜΜΥ - Έκδοση Βεβαιώσεων Αντιστοιχίας/Ισοτιμίας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

73100 - Πολυτεχνειούπολη - Χανιά Κρήτης

Πληροφορίες: sec…

Διαβάστε περισσότερα

Μετονομασία Σχολής ΗΜΜΥ - Σημαντική Ανακοίνωση για ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

73100 - Πολυτεχνειούπολη - Χανιά Κρήτης

Πληροφορίες:…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης