Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις

18 Jan 2024 - "Machine learning for estimating predictive uncertainty in geoscience, remote sensing, and beyond" by Dr. Georgia Papacharalampous

18 Jan 2024, 12:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

17 Jan 2024 - "Retrieving same incident videos with similarity learning" by Dr. Giorgos Kordopatis-Zilos

17 Jan 2024, 11:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

08 Dec 2023 - "An overview of my work in computation of equilibria in games: Recent results and future directions" by Dr. Michail Fasoulakis

08 Dec 2023, 11:30 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

22 Dec 2023 - "Looking at (Ultra)sound with an Electronic-Photonic System on Chip" by Dr. Panagiotis Zarkos

22 Dec 2023, 11:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

20 Dec 2023 - "Functional ultrasound imaging (fUSI): A revolutionary technology to study the nervous system" by Dr. Vasileios Christopoulos

20 Dec 2023, 14:00 Athens time, 141Π98

 

Διαβάστε περισσότερα

15 Dec 2023 - "Extreme-scale exploration of complex models and simulation in Life Science and Biomedicine using EMEWS" by Dr. Miguel Ponce-de-Leon

15 Dec 2023, 17:00 Athens time, remote

 

Διαβάστε περισσότερα

1 Dec 2023 - "Harnessing Physics-Driven Modelling and Artificial Intelligence for Non-Invasive Cardiovascular Health Monitoring" by Dr. Vasiliki Bikia

1 Dec 2023, 17:30 Athens time, local and remote

 

Διαβάστε περισσότερα

1 Dec 2023 – Asst. Prof. Nikos Giatrakos has been invited to deliver a talk at the EMBO Workshop: Computational models of life: From molecular biology to digital twins, Spain about "Extreme Scale Big Data Analytics Towards Battling Cancer"

Friday, 1 Dec 2023, 11:30 Spain time

 

Διαβάστε περισσότερα

2 Nov 2023 - Associate Prof. Konstantinos Gyftakis has been invited to deliver a seminar in the University of Sheffield, UK about "Modern Aspects of Electrical Machine Condition Monitoring & Fault Diagnostics"

2 Nov 2023, 16:00 Athens time, remote

 

Διαβάστε περισσότερα

10 Nov 2023 - "Iterative regularization for classification via hinge loss dual diagonal descent" by Vassilis Apidopoulos

10 Nov 2023, 17:30 Athens time, remote

 

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης