Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις

18 July 2024 - "Practical Program Verification with Refinement Types " by Dr. Niki Vazou

18 July 2024, 17:00 Athens time, 145Π42

 

Διαβάστε περισσότερα

12 June 2024 - "Optimal game equilibrium seeking" by Dr. Sergio Grammatico

12 June 2024, 11:15 Athens time, 2041

 

Διαβάστε περισσότερα

11 June 2024 - "Scalable and Verifiable Coordination of Adaptable Autonomous Systems" by Dr. Christos Verginis

11 June 2024, 11:15 Athens time, 137Π39

 

Διαβάστε περισσότερα

5 June 2024 - "Towards fast, uniform, and versatile geometric predicates in human-computer interaction" by Dr. Manos Kamarianakis

5 June 2024, 13:00 Athens time, 137Π39

 

Διαβάστε περισσότερα

21 June 2024 - "Nested Krylov Iterative Methods For Linear Systems and Applications" by Dr. Anthony T. Chronopoulos

21 June 2024, 17:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

18 Jan 2024 - "Machine learning for estimating predictive uncertainty in geoscience, remote sensing, and beyond" by Dr. Georgia Papacharalampous

18 Jan 2024, 12:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

17 Jan 2024 - "Retrieving same incident videos with similarity learning" by Dr. Giorgos Kordopatis-Zilos

17 Jan 2024, 11:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

08 Dec 2023 - "An overview of my work in computation of equilibria in games: Recent results and future directions" by Dr. Michail Fasoulakis

08 Dec 2023, 11:30 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

22 Dec 2023 - "Looking at (Ultra)sound with an Electronic-Photonic System on Chip" by Dr. Panagiotis Zarkos

22 Dec 2023, 11:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

20 Dec 2023 - "Functional ultrasound imaging (fUSI): A revolutionary technology to study the nervous system" by Dr. Vasileios Christopoulos

20 Dec 2023, 14:00 Athens time, 141Π98

 

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης