Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Faculty Positions in Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Greece

The School of Electrical and Computer Engineering (ECE) at the Technical University of Crete, Greece, will hire 1 or 2 faculty members in 2024,…

Διαβάστε περισσότερα

Open Rank Tenured/Tenure-Track Position in Electrical and Computer Engineering School of ECE, Technical University of Crete, Greece

The School of Electrical and Computer Engineering of the Technical University of Crete, Greece, invites applications for tenured/tenure-track…

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Τεχνολογία Λογισμικού με Έμφαση στις Βάσεις Πολυμέσων"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον…

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση Προκήρυξης θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα ΗΜΜΥ

Ανακοινώνεται ότι η προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική ή Υλικό Υπολογιστών" ανακαλείται…

Διαβάστε περισσότερα

Μονιμοποίηση κ. Δεληγιαννάκη Αντωνίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις για τη μονιμοποίηση του κ.…

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ηλεκτρικές Μηχανές, Μεταφορά/Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικά Δίκτυα" - Βαθμίδα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον…

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ηλεκτρικές Μηχανές, Μεταφορά/Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικά Δίκτυα" - Βαθμίδα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον…

Διαβάστε περισσότερα

Μονιμοποίηση κ. Παπαευσταθίου Ιωάννη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις για τη μονιμοποίηση του κ.…

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Προγραμματιστικά Συστήματα, Περιβάλλοντα και Εφαρμογές (Γραφική ή Γλώσσες Προγραμματισμού ή Τεχνολογίες Συστημάτων)" -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον…

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ - "Προγραμματιστικά Συστήματα, Περιβάλλοντα και Εφαρμογές (Γραφική ή Γλώσσες Προγραμματισμού ή Τεχνολογίες Συστημάτων)" -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (άρθρο 34, παρ. 4), στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται οι σχετικές πράξεις πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στον…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης