Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Κωνσταντίνου Μακρή, Ιωάννη Σκευάκη και Βάλιας Καλοκύρη

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ Κωνσταντίνος Μακρής, Ιωάννης Σκευάκης, Βάλια Καλοκύρη τιμήθηκαν με το Best Student Paper Award στο διεθνές Συνέδριο 7th Metadata Semantics and Research Conference (MTSR) 2013, 19-22 Noεμβ. Θεσσαλονίκη, για τη δημοσίευση  Federating Natural History Museums in Natural Europe by Makris K., Skevakis G., Kalokyri V., Arapi P., Christodoulakis S., Stoitsis J., Manolis N., Rojas S. Η παρουσίαση στο Συνέδριο έγινε από το Κωνσταντίνο Μακρή.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης