Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Τιμητική Διάκριση για τον Καθ. Μίνω Γαροφαλάκη

O καθ. Μίνως Γαροφαλάκης ορίστηκε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης