Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Τιμητική Διάκριση για τον Καθ. Σταύρο Χριστοδουλάκη

Κεντρική ομιλία του καθ. Σταύρου Χριστοδουλάκη με τίτλο "Web 2.0 and University Life" στο Workshop Collaborative Learning and Active Citizenship, 10-16 Απριλίου 2011, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης