Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης - Προσκεκλημένος Κεντρικός Ομιλητής και Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος Συνεδρίων

Ο Καθ. Μίνως Γαροφαλάκης είναι προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής (invited keynote speaker) στα διεθνή συνέδρια 8th ACM International Conference on Distributed Event Based Systems (DEBS'2014) (http://www.cse.iitb.ac.in/debs2014/ ) και 18th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS'2014)  (http://adbis2014.finki.ukim.mk/ ). Επίσης, είναι πρόεδρος της επιτροπής προγράμματος (PC Chair) για το διεθνές συνέδριο 23rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'2014)  (http://cikm2014.fudan.edu.cn/ ).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης