Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Διάκριση δημοσίευσης

Η δημοσίευση των Σ. Θωμά, Κ. Παπαδημητρίου και Α. Δόλλα με τίτλο "Architecture and Implementation of Real-Time 3D Stereo Vision on a Xilinx FPGA" που παρουσιάστηκε στο 21ο Διεθνές Συνέδριο IFIP/ΙΕΕΕ International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SoC) στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2013, κρίθηκε σαν μία από τις 6 επικρατέστερες για το βραβείο καλύτερης εργασίας του συνεδρίου. Το IFIP/IEEE VLSI-SoC είναι έγκριτο συνέδριο με πρακτικά, και για το 2013 έγιναν αποδεκτές και παρουσιάστηκαν 48 πλήρεις εργασίες από σύνολο 244 υποβληθείσων εργασιών (ποσοστό αποδοχής 19,6%).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης