Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης Καθ. Ευριπίδη Πετράκη

2001 Infotech Oulou Intern. Workshop on Information Retrieval BEST Student Paper Award

"Shape Matching with Occlusion in Image Databases"

A. Diplaros, Euripides G.M. Petrakis and E. Milios

Infotech Oulou Intern. Workshop on Information Retrieval (IR'2001), pp. 142-150, Sep. 2001

Oulu Finland, Acceptance rate 35% - 80 submitted articles.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης