Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

O Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης είναι ο νέος Πρόεδρος του επιστημονικού οργανισμού EURAMAS

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης ανέλαβε την 1η Οκτωβρίου 2020 καθήκοντα Προέδρου (Chair) της Ευρωπαϊκής επιστημονικής ένωσης European Association for Multi-Agent Systems (EURAMAS). Έως τώρα, και από τον Μάρτιο του 2018 οπότε και εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ένωσης, κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου. Το ΔΣ της EURAMAS αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη (ειδικούς/ειδικές επιστήμονες στον τομέα των Πολυπρακτορικών Συστημάτων), τα οποία εκλέγονται για τετραετή θητεία το καθένα. Τα μισά (6/12) μέλη του ΔΣ ανανεώνονται κάθε δυο χρόνια με εκλογή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που λαμβάνει χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η EURAMAS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, προώθηση, και ανάδειξη της Ευρωπαϊκής επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα των Πολυπρακτορικών Συστημάτων (τα Πολυπρακτορικά Συστήματα αποτελούν ερευνητικό υπο-τομέα που εμπίπτει στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης). Από την ίδρυση του, η EURAMAS αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό φορέα - χώρο συνάντησης των ειδικών επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στα Πολυπρακτορικά Συστήματα στην Ευρώπη.

Οι κύριες δραστηριότητες της EURAMAS είναι οι ακόλουθες:

  • Ο συντονισμός με άλλους επιστημονικούς κι όχι μόνο οργανισμούς (όπως επιστημονικές εταιρείες, κυβερνητικούς ή δια-κυβερνητικούς φορείς, άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ενώσεις, ή και βιομηχανίες/εμπορικές εταιρείες, για την προώθηση των σκοπών της EURAMAS
  • Η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων για την προώθηση και την αναγνώριση επιστημονικής έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα Πολυπρακτορικά Συστήματα
  • Η υποστήριξη με διάφορους τρόπους επιστημονικών συνεδρίων, επιστημονικών σχολείων, και ημερίδων με θεματολογία συναφή με Πολυπρακτορικά Συστήματα
  • Η διοργάνωση σε ετήσια βάση του EUMAS, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Πολυπρακτορικών Συστημάτων (πλέον πρόσφατο: διαδικτυακά- https://eumas2020.csd.auth.gr/eumas2020/), και του EASSS, του Ευρωπαϊκού Θερινού Σχολείου Συστημάτων Πρακτόρων (πλέον πρόσφατο: στην Ολλανδία - https://project.dke.maastrichtuniversity.nl/easss/ ).

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης