Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Βράβευση Δημοσίευσης

Best Student Paper Award στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 7th Conference on Prestigious Applications of Intelligent Systems (PAIS), 29-30 August, Montpellier, France (2012)
"Predicting the Power Output of Distributed Renewable Energy

Resources within a Broad Geographical Region",
Athanasios Aris Panagopoulos, Georgios Chalkiadakis, and Eftichios Koutroulis

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης