Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Χαλκιαδάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της EURAMAS

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης εκλέχθηκε πρόσφατα (Μάρτιος 2018) στο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) της Ευρωπαϊκής επιστημονικής ένωσηςEuropean Association for Multi-Agent Systems (EURAMAS). Το ΔΣ της EURAMAS αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη (ειδικούς επιστήμονες στον τομέα των Πολυπρακτορικών Συστημάτων), τα οποία εκλέγονται για τετραετή θητεία. Τα μισά (6/12) μέλη του ΔΣ ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια με εκλογή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που λαμβάνει χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η EURAMAS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, προώθηση, και ανάδειξη της Ευρωπαϊκής επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα των Πολυπρακτορικών Συστημάτων (τα Πολυπρακτορικά Συστήματα αποτελούν ερευνητικό υπο-τομέα που εμπίπτει στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης). Από την ίδρυση του, η EURAMAS αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό φορέα - χώρο συνάντησης των ειδικών επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στα Πολυπρακτορικά Συστήματα στην Ευρώπη.

Οι κύριες δραστηριότητες της EURAMAS είναι οι ακόλουθες:

  • Ο συντονισμός με άλλους επιστημονικούς κι όχι μόνο οργανισμούς (όπως επιστημονικές εταιρείες, κυβερνητικούς ή δια-κυβερνητικούς φορείς, άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ενώσεις, ή και βιομηχανίες/εμπορικές εταιρείες, για την προώθηση των σκοπών της EURAMAS.
  • Η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων για την προώθηση και την αναγνώριση επιστημονικής έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα Πολυπρακτορικά Συστήματα.
  • Η υποστήριξη με διάφορους τρόπους επιστημονικών συνεδρίων, επιστημονικών σχολείων, και ημερίδων με θεματολογία συναφή με Πολυπρακτορικά Συστήματα.
  • Η διοργάνωση σε ετήσια βάση του EUMAS, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Πολυπρακτορικών Συστημάτων (πλέον πρόσφατο στην Γαλλία), και του EASSS, του Ευρωπαϊκού Θερινού Σχολείου Πολυπρακτορικών Συστημάτων (πλέον πρόσφατο στην Πολωνία).
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης