Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Ερευνητικά Έργα

Απονομή ERC Consolidator Grant στον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής ΗΜΜΥ Νικόλαο Μπεκιάρη-Λυμπέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου «IntelIoT»

Έναρξη του προγράμματος «Intelligent, distributed, human-centered and trustworthy IoT environments» (IntellIoT), ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο…

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου “Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services - CYRENE”

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στην εκπόνηση του ερευνητικού…

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου «QuaLiSID: Σύστημα υποστήριξης ποιότητας ζωής για άτομα με νοητική αναπηρία»

Λογότυπο έργου

Η "(δια)νοητική αναπηρία" (ΝΑ) (διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή) είναι μια διαταραχή με έναρξη κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου που…

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου SΤSP

Ψηφιακή Πλατφόρμα Χωροχρονικής Διαμεσικής Αφήγησης Ιστορικών και Πολιτιστικών Γεγονότων για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών ΜμΕ

Spatiotemporal,…

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου FERARI

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο FP7-ICT STREP στο Μίνω Γαροφαλάκη


Τίτλος: FERARI: Flexible Event Processing for Big Data Architectures


Φεβρουάριος 2014 

Περισσ…

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου QualiMaster

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο FP7-ICT STREP στους Μίνω Γαροφαλάκη και Απόστολο Δόλλα


Τίτλος: QualiMaster: A Real-Time Data Processing Infrastructure…

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου LEADS

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο FP7-ICT STREP στο Μίνωα Γαροφαλάκη


Τίτλος: LEADS: Large-Scale Elastic Architecture for Data-as-a-Service


Οκτώβριος 2012 …

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου FASTCUDA

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο Capacities Programme (Research for the benefit of SMEs) στο Γιάννη Παπαευσταθίου


Τίτλος: Open Source FPGA Accelerator &…

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου WSN-DPCM

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο ARTEMIS Programme στο Γιάννη Παπαευσταθίου


Τίτλος: WSN Development, Planning and Commissioning & Maintenance ToolSet…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης