Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Τα ερευνητικά αντικείμενα της Σχολής ΗΜΜΥ καλύπτουν όλο το φάσμα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, όπως Πληροφορική, Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, και Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, καθώς και τις βασικές επιστήμες Μαθηματικά και Φυσική. Στις υποδομές της Σχολής συγκαταλέγονται 11 εκπαιδευτικά/ερευνητικά εργαστήρια στα οποία διεξάγεται προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά και διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα που προέρχεται από ανταγωνιστικές διαδικασίες (κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Σε όλα αυτά τα αντικείμενα η ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής έχει φέρει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις όπως πολλαπλά βραβεία καλύτερων δημοσιεύσεων (best paper awards). Η εξωστρέφεια της Σχολής είναι επίσης έκδηλη με τη συμμετοχή ομάδων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνείς και άλλους διαγωνισμούς, σε κάποιους από τους οποίους έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης