Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube
Βασιλική Γρηγοράκη
Βασιλική Γρηγοράκη
Μόνιμος
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ: 2821037218
Πάολα Καμάρα
Πάολα Καμάρα
Συμβ.Εργ./Ερευν.
 
Τηλ: 2821037217
Σοφία Κατάκη
Σοφία Κατάκη
Συμβ.Εργ./Ερευν.
 
Τηλ: 2821037358
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης