Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Σπυρόπουλος Θρασύβουλος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σπυρόπουλος Θρασύβουλος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Email:spyropoulos<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037747
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ)
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης