Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Μετονομασία μαθημάτων ΕΝΕ 301 και ΕΝΕ 401

Ανακοινώνεται ότι μετά την πρόσφατη αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ, το μάθημα ΕΝΕ 301 "Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας" μετονομάστηκε σε ΕΝΕ 301 "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι" και το μάθημα ΕΝΕ 401 "Ανάλυση Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας" μετονομάστηκε σε ΕΝΕ 401 "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ".

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης