Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Ομιλία Dr. Sukarno Mertoguno με θέμα "Complex Systems, Cyber-Security and Symbiotic Intelligence"

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:30 στην αίθουσα 145Π42 του Κτιρίου Επιστημών, θα δοθεί ομιλία από τον Dr. Sukarno Mertoguno, με θέμα "Complex Systems, Cyber-Security and Symbiotic Intelligence".


Abstract
The speech will provide a broad overview of research sponsored by ONR related to cyber security and complex software. Emphasis will be given to new concepts for symbiotic integration of formal rule-based and statistical-based machine learning and reasoning.
Real-time autonomy is a key element for system which closes the loop between observation, interpretation, planning, and action, commonly found in UxV, robotics, smart vehicle technologies, automated industrial machineries, and ONR’s autonomic computing. Real-time autonomic cyber system requires timely and accurate decision making and adaptive planning. Autonomic decision making understands its own state and the perceived state of its environment. It is capable of anticipating changes and future states and projecting the effects of actions into future states. Understanding of current state and the knowledge/model of the world are needed for extrapolating actions and deriving action plans. Humans have gut-feeling (fast and shallow reasoning, and reflexive actions) and deliberative thinking (slower and deeper reasoning, and deliberate actions). Models of how these two systems of intelligence interact with each other have been proposed for human decision-making, e.g., the two-systems model by Daniel Kahneman. These interacting models could inspire approaches for machine reasoning in autonomic cyber and cyber-physical systems. Methods are being developed for merging statistical inference and formal reasoning by merging their knowledge a unified representation. An alternative method ONR is promoting, took the direction where statistical inference and formal reasoning systems live side-by-side and interact, prompt, inform and correct each other. Integration of statistical inference and formal reasoning should be done in such a way to allow each of the methods to independently and semi-redundantly but synergistically cooperate and potentially enrich each other’s knowledge base (cross fertilization). 


Short Bio:
Dr. J. Sukarno Mertoguno manages basic and applied sience research in cyber security and complex software for The Office of Naval Research (ONR). Before joining ONR he worked as a system & chip architect and an entrepreneur in the Silicon Valley, where he has worked on various chips and systems, such as embedded processors, switching fabric, network processors, and various other hardware accelerators, including TCP/IP, NFS, mobile anti-malware, etc. He received a Ph.D. In electrical engineering from SUNY-Binghamton. He also has background in Theoretical Physics.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης