Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις της Σχολής ΗΜΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 12/12/2022, ώρα 10-13: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 

Τρίτη 13/12/2022, ώρα 10-13: Λογισμός Μίας Μεταβλητής

Τετάρτη 14/12/2022, ώρα 10-13: Λογική Σχεδίαση

Όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν στην αίθουσα 141.Π38 (Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής ΗΜΜΥ), η οποία βρίσκεται στον Πυρήνα του Κτιρίου Επιστημών.

 

Οι υποψήφιοι για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου, θα προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με συνοδεία επιτηρητή.
Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.
Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί άλλου είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην εκτέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. 
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.
Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιονδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλέ και του μαύρου και οποιοδήποτε στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης