Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Εισαγωγή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα της Σχολής ΗΜΜΥ

Στα πλαίσια του Διδακτορικού Προγράμματος, η Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες να καταθέσουν αίτηση έως και 16 Σεπτεμβρίου 2022, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication .  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης