Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Ενημερωτική συνάντηση κινητικότητας επιμόρφωσης διδακτικού και διοικητικού προσωπικού

Ενημερωτική συνάντηση για τις προκηρυχθείσες κινητικότητες επιμόρφωσης μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σε Μποτσουάνα, ΗΠΑ και Νότια Αφρική στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας Erasmus+

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις προκηρυχθείσες κινητικότητες σε Μποτσουάνα, ΗΠΑ και Νότια Αφρική, μπορούν να προσέλθουν για πληροφορίες και διευκρινίσεις στην ενημερωτική συνάντηση στο Γραφείο Erasmus (E5.016) την Πέμπτη 2 Ιουνίου (12:00-13:00). Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε στο  erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr  στο 28210 37023 (Μάρκος Ντουκάκης)

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης