Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Αποστολή δικαιολογητικών μετεγγραφής στη Σχολή ΗΜΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η αποστολή - υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής στη Σχολή ΗΜΜΥ, είναι τα ακόλουθα:

  1. Όλα τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή και τα οποία έχουν δηλωθεί κατά την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής (έγγραφα σε μορφή PDF)
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου (έγγραφο σε μορφή PDF)
  3. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή) (τύπος αρχείου jpg ή jpeg, μέγεθος αρχείου έως 2MB)
  4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (έγγραφο σε μορφή PDF)
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ιστοσελίδα www.amka.gr] (έγγραφο σε μορφή PDF)
  6. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο τμήμα/σχολή, μόνο σε περίπτωση που έχετε ήδη διαγραφεί και διαθέτετε τη βεβαίωση διαγραφής (έγγραφο σε μορφή PDF)

Τα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να είναι πλήρη και ευανάγνωστα σε μορφή pdf (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνεται δεκτές).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 7/12/2021 μέχρι και 12/12/2021 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το προσωπικό email που δηλώσατε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση μετεγγραφής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας ΗΜΜΥ (secretary@ece.tuc.gr).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης