Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Αποστολή δικαιολογητικών εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών Σχολής ΗΜΜΥ

Η αποστολή - υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγω των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2021 (έγγραφο σε PDF, όπως εκδίδεται από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ)
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου (έγγραφο σε PDF)
  3. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
    Απαραίτητες προδιαγραφές: διαστάσεις τουλάχιστον 240×240 pixels, τύπος αρχείου jpg ή jpeg, μέγεθος αρχείου έως 2MB.
  4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (έγγραφο σε PDF)
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ιστοσελίδα www.amka.gr] (έγγραφο σε PDF)
  6. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο τμήμα/σχολή, μόνο σε περίπτωση που έχετε ήδη διαγραφεί και διαθέτετε τη βεβαίωση διαγραφής (έγγραφο σε PDF)

Τα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να είναι πλήρη και ευανάγνωστα σε μορφή pdf (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνεται δεκτές). Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε μία από τις πολλές δωρεάν εφαρμογές τύπου camscanner για φορητές συσκευές, οι οποίες παρέχουν ευθυγράμμιση των εικόνων, κόψιμο των περιθωρίων, καθάρισμα των εικόνων και συρραφή πολλών εικόνων σε ένα αρχείο pdf).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 20/09/2021 μέχρι 30/09/2021 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το προσωπικό email που δηλώσατε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας ΗΜΜΥ (secretary<στο>ece.tuc.gr), με θέμα: ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ-ΑΜΚΑ (τον δικό σας ΑΜΚΑ) - ΕΠΙΘΕΤΟ (το επίθετό σας).

Με την αποστολή των δικαιολογητικών δεν δημιουργείται αυτόματα ο προσωπικός σας ιδρυματικός λογαριασμός (username και password)! Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας, η οποία προϋποθέτει την αποστολή από το ΥΠΑΙΘ στο Πολυτεχνείο Κρήτης των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ. Θα λάβετε SMS και email με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Όνομα Χρήστη - username, Κωδικό Πρόσβασης - password), αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και όχι με την αποστολή των δικαιολογητικών!

Με τη δημιουργία προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού, μπορείτε να:

  • αποστείλετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (kef<στο>isc.tuc.gr) αίτημα για να λάβετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή πιστοποιητικά σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση ή για στρατολογική χρήση.
  • να υποβάλετε αίτηση για δωρεάν σίτιση και στέγαση - πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα των αιτήσεων σίτισης-στέγασης και στις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Μην αμελείτε να συμβουλεύεστε συχνά τις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις και τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Σχολής ΗΜΜΥ, για ενημέρωση σχετικά με τις Εγγραφές, τις Δηλώσεις Μαθημάτων, το Πρόγραμμα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τις Υποτροφίες, κ.ο.κ.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγγραφής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης