Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Επισυνάπτεται Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης με θητεία έως και την 31-8-2024.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης