Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Ομιλία Αναπληρωτή Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ιάσωνα Καραφύλλη: Adaptive Control by Regulation-Triggered Batch Least-Squares Estimation

Δευτέρα 15 Απριλίου | 14:00 | Αίθουσα 137.Π.39 | Κτίριο Επιστημών

Τίτλος: Adaptive Control by Regulation-Triggered Batch Least-Squares Estimation

Περίληψη:
The talk will involve the presentation of a recently proposed indirect, certainty-equivalence, event-triggered adaptive control scheme. The hybrid adaptive scheme is using a novel Batch Least-Squares Identifier (BaLSI), which is activated at the times of the events. The BaLSI guarantees the finite-time asymptotic constancy of the parameter estimates and the fact that the trajectories of the closed-loop system follow the trajectories of a nominal closed-loop system with known parameter values. Thus, if the nominal feedback guarantees global asymptotic stability and local exponential stability, then unlike conventional adaptive control, the newly proposed event-triggered adaptive scheme guarantees global asymptotic regulation with a uniform exponential convergence rate. The developed adaptive scheme is tested to the problem of the state regulation of the wing-rock model as well as to systems described by parabolic Partial Differential Equations. Comparisons with other adaptive schemes will also be provided for these particular problems. This is a joint work with Prof. Miroslav Krstic of University of California and Dr. Maria Kontorinaki of University of Malta. 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:
Iasson Karafyllis is an Associate Professor in the Department of Mathematics, NTUA, Greece. He is a coauthor (with Z.-P. Jiang) of the book Stability and Stabilization of Nonlinear Systems, Springer-Verlag London, 2011 and a coauthor (with M. Krstic) of the books Predictor Feedback for Delay Systems: Implementations and Approximations, Birkhäuser, Boston 2017 and Input-to-State Stability for PDEs, Springer-Verlag London, 2018. Since 2013 he is an Associate Editor for the International Journal of Control and for the IMA Journal of Mathematical Control and Information. His research interests include mathematical control 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης