Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Οι παρακάτω συμβασιούχοι διδάσκοντες, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» του Προγράμματος ΕΣΠΑ, διδάσκουν αυτοδύναμα μαθήματα στη Σχολή ΗΜΜΥ το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Δρ. Σοφία Ευαγγέλου
sevangelou<στο>tuc.gr
Μαθήματα: Φυσική (Μηχανική - Στοιχεία Θερμότητας) (ΦΥΣ 111)

Δρ. Διονύσης Θεοδόσης-Παλιμέρης
dtheodosis<στο>tuc.grhttps://sites.google.com/view/dionysistheodosis/home 
Μαθήματα: Λογισμός μιας Μεταβλητής (ΜΑΘ 101), Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΘ 211)

Δρ. Ελένη Ρομποτή
erompoti1<στο>tuc.gr, γραφείο Γ3.1.01, τηλ. +30-28210-37359
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή 11:00πμ-15:00μμ ή κατόπιν συνεννόησης
Μαθήματα: Κοινωνιολογία (ΚΕΠ 311), Βιομηχανική Κοινωνιολογία (ΚΕΠ 413), Ιστορία του Πολιτισμού (ΚΕΠ 316)

Δρ. Νίκος Φασαράκης
nfasarakis1<στο>tuc.gr
Μαθήματα: Ηλεκτρονικά-Ηλεκτροτεχνικά Υλικά (ΗΡΥ 211), Ηλεκτρονική Ι (ΗΡΥ 204)

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης