Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Οι παρακάτω συμβασιούχοι διδάσκοντες, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023-2024 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» του Προγράμματος ΕΣΠΑ, διδάσκουν αυτοδύναμα μαθήματα στη Σχολή ΗΜΜΥ το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Δρ. Διονύσης Θεοδόσης-Παλιμέρης
dtheodosis<στο>tuc.grhttps://sites.google.com/view/dionysistheodosis/home 
Μαθήματα: Διδασκαλία του μαθήματος «Λογισμός Μίας Μεταβλητής» 

Δρ. Νίκος Φασαράκης
nfasarakis1<στο>tuc.gr
Μαθήματα: Διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Ηλεκτρονική ΙΙ»

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης