Προσωρινά εκτός λειτουργίας

Temporary Offline

Ο ιστότοπος του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας για εργασίες συντήρησης.

Εκτίμηση ενεργοποίησης: 09:30 τοπική

The web site of the Technical University of Crete is temporary offline for maintenance

Expected time to be online: 09:30 local time